Hem

Björneborgs hembygdsförening bildades 1986 då Erling Lindbergs dödsbo överlät sina samlingar av gamla föremål till föreningen.Dessa samlingar är grunden till det Museum som nu finns i övervåningen på Bruksgården i Björneborg.

Föreningens huvudsakliga mål är att vårda, bevara och visa upp dessa föremål.

 

 

Styrelse 2022:

Ordförande: vakant

Maria Berglund, kassör

Lill -rylander, sekreterare

Övriga ledamöter:Birgit Andersson, Lena Allbrink, Rolf Erlandsson och Peter Jakobsson 

 

 

Björneborgs Hembygdsförenings behandling av personuppgifter

BjörneborgsHembygdsförenings behandling av personuppgifter sker i enlighet meddataskyddsförordningen, GDPR. 

I medlemsregistret registreras namn, postadress och eventuelle-postadress. Syftet med registret är att kunna göra utskick avföreningsinformation t ex Hembygdsbladet samt att i avidentifierad form kunna utgöra underlag för statistik, bidragsansökningar och liknande. Personuppgifterna lämnas inte vidare till tredje part.

Rättslig grund för att registrera personuppgifterna utgörs av det avtal

mellan föreningen och medlemmen som medlemskapet innebär.

 

 

 

Erling Lindberg