Hem

 

Björneborgs Hembygdsförening

                   

 

                    Kontakt:

                    Claes Berglund 070-6466911

                    Christer Nordgren  0550-27396, 070-344 3004

                    kontakt@bjorneborgshembygdsforening.se

 

 

Björneborgs hembygdsförening bildades 1986 då Erling Lindbergs dödsbo överlät sina samlingar av gamla föremål till föreningen.Dessa samlingar är grunden till det Museum som nu finns i övervåningen på Bruksgården i Björneborg.

Föreningens huvudsakliga mål är att vårda, bevara och visa upp dessa föremål.

 

 

Styrelse 2020: Ordförande: vakant

Christer Nordgren, vice ordförande

Maria Berglund, kassör

Claes Berglund, sekreterare

Övriga ledamöter: Lill Rylander, Birgit Andersson, Lena Allbrink, Rolf Erlandsson och Peter Jakobsson

 

 

Björneborgs Hembygdsförenings behandling av personuppgifter

BjörneborgsHembygdsförenings behandling av personuppgifter sker i enlighet meddataskyddsförordningen, GDPR. 

I medlemsregistret registreras namn, postadress och eventuelle-postadress. Syftet med registret är att kunna göra utskick avföreningsinformation t ex Hembygdsbladet samt att i avidentifierad form kunna utgöra underlag för statistik, bidragsansökningar och liknande. Personuppgifterna lämnas inte vidare till tredje part.

Rättslig grund för att registrera personuppgifterna utgörs av det avtal

mellan föreningen och medlemmen som medlemskapet innebär.

 

 

 

Erling Lindberg