Aktuellt

 

Björneborgs Hembygdsförening

                   

 

                    Kontakt:

                    Claes Berglund 0550-27792  070-6466911

                    Christer Nordgren  0550-27396

                    kontakt@bjorneborgshembygdsforening.se

 

 

Inställda aktiviteter

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset kommer alla aktiviteter att vara inställda åtminsonde till och med augusti.


Årsmöte

Lördagen den 22 februari 2020 hade vi årsmöte i Missionshuset.

18 medlemmar hade infunnit sig till mötet, som inleddes med kaffe och Björneborgsbakelse.

När skramlandet av kopparna lagt sig lite, följde musikunderhållning av Anders Larsson och Emelie Gustafsson. De framförde ett trevligt program och fick rungande applåder och boken Björneborg i våra Hjärtan del 1 som extra tack.

Anders Larsson kommer vi Björneborgare förhoppningsvis att få se mer av då han tillträder som Folkets Hus- & Park-föreståndare här i Björneborg inom kort.


Efter underhållningen vidtog årsmötesförhandlingarna med Christer Nordgren som ordförande och Lena Allbrink som sekreterare. Efter föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter var det val av fyra styrelseledamöter för 2 år. Omval av Lill Rylander, Birgit Andersson och Lena Allbrink samt nyval av Peter Jakobsson, Till revisor för 2 år omvaldes Gerd Gustavsson.

Det beslutades att årsavgiften för 2021 skulle vara oförändrad, alltså 75 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. Efter mötesförhandlingarna tackade Christer för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

I vanlig ordning levererades de överblivna Björneborgsbakelserna till äldreboendet Skogshyddan.