Aktuellt

2022-08-20

Äntligen har vi Öppet Hus igen!

Välkomna kl 11-15

Se museet - läs gamla tidningsurklipp - se på gamla foton.

PRO står för servering.


2020-11-28

Vi säljer Per Emilssons nya bok Rapport från en rödvit värmländsk nollåtta

Pris 200 kr plus ev porto

Maila hembygdsföreningen eller ring Claes Berglund 070-6466 911


2020-11-24

Björneborgskalendern för 2021 är nu tryckt och kommer att distribueras till alla medlemshushåll

Extra kalendrar finns att köpas för 50kr/st. Kontakta Claes Berglund 070-6466 911

Kalendern finns också i Kristinehamn på Turistbyråm samt hos frisör Olle Skoog. 


Inställda aktiviteter

På grund av rådande omständigheter med coronaviruset kommer alla aktiviteter att vara inställda tills vidare.


Årsmöte

Lördagen den 22 februari 2020 hade vi årsmöte i Missionshuset.

18 medlemmar hade infunnit sig till mötet, som inleddes med kaffe och Björneborgsbakelse.

När skramlandet av kopparna lagt sig lite, följde musikunderhållning av Anders Larsson och Emelie Gustafsson. De framförde ett trevligt program och fick rungande applåder och boken Björneborg i våra Hjärtan del 1 som extra tack.

Anders Larsson kommer vi Björneborgare förhoppningsvis att få se mer av då han tillträder som Folkets Hus- & Park-föreståndare här i Björneborg inom kort.


Efter underhållningen vidtog årsmötesförhandlingarna med Christer Nordgren som ordförande och Lena Allbrink som sekreterare. Efter föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Därefter var det val av fyra styrelseledamöter för 2 år. Omval av Lill Rylander, Birgit Andersson och Lena Allbrink samt nyval av Peter Jakobsson, Till revisor för 2 år omvaldes Gerd Gustavsson.

Det beslutades att årsavgiften för 2021 skulle vara oförändrad, alltså 75 kr för enskild medlem och 150 kr för familj. Efter mötesförhandlingarna tackade Christer för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

I vanlig ordning levererades de överblivna Björneborgsbakelserna till äldreboendet Skogshyddan.