Verksamhetsberättelse för 2019

 

Björneborgs Hembygdsförening

                   

 

                    Kontakt:

                    Claes Berglund 0550-27792  070-6466911

                    Christer Nordgren  0550-27396

                    kontakt@bjorneborgshembygdsforening.se