Muséet

 

Björneborgs Hembygdsförening

                   

 

                    Kontakt:

                    Claes Berglund 070-6466911

                    Christer Nordgren  0550-27396, 070-344 3004

                    kontakt@bjorneborgshembygdsforening.se

 

 

Föreningens samlingar innehåller föremål från hem, hushåll, jordbruk, skola och industri.Muséet i Bruksgården är endast öppet vid särskilda arrangemang.

För visning av museet övriga tider, kontakta Christer Nordgren, tel 0550-27396

070-344 3004