Muséet

 

Björneborgs Hembygdsförening

                   

 

                    Kontakt:

                    Claes Berglund 0550-27792  070-6466911

                    Christer Nordgren  0550-27396

                    kontakt@bjorneborgshembygdsforening.se

 

 

Föreningens samlingar innehåller föremål från hem, hushåll, jordbruk, skola och industri.


Föreningen har påbörjat ett arbete att fotografera och registrera föremålen i en föremålsdatabas på internet.


De föremål som hittills registrerats finns att beskåda på   internetadressen www.samlingar.se fler föremål registreras undan för undan.

Muséet i Bruksgården är endast öppet vid särskilda arrangemang.

För visning av museet övriga tider, kontakta Christer Nordgren, tel 0550-27396